Christina Jensen-Biehl

Advokat

Statsaut. tolk for det danske sprog

 

E-Mail: jensen-biehl@hsv-fl.de

Assistenz: Frauke Lausen

Tel.: +49 (0)461 - 903 6049
E-Mail: lausen@hsv-fl.de

Områder

Fast ejendom

Dansk-tyske retsforhold

Kvalifikationer

Bemyndiget dokumentoversættere (dansk) indenfor den slesvig-holstenske overlandsretskreds